Tin tức sự kiện

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 139/TB-CQLTT ngày 24/02/2020 của Cục QLTT Quảng Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản