Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình công bố Quyết định sáp nhập và bổ nhiệm lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1

Sáng ngày 01/02/2021, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán tổ chức, cán bộ đối với Đội Quản lý thị trường số 1.